Prestjord Maskin

Prestjord Maskin AS ble etablert 2004, er en bedrift i anleggsbransjen. Bedriften har hele Norge som sitt naturlige markedsområde.