Bjerkvik tekniske verksted

Bjerkvik tekniske verkstad reparerer og steller på Forsvaret sine kjøretøy og våpen.

Forsvaret