Næringslivet i Bjerkvik

Narvikregionen Næringsforening ønsker velkommen til regionens største næringslivsnettverk.