Ledige tomter i Medby Næringspark

Næringsområdet ligger sentralt i Bjerkvik i Narvik kommune langs E6/E10. Avstanden til Evenes flyplass er 43 km og til Narvik sentrum er 12 km.