Bjerkvik og Elvegårdsmoen trekkes fram i en ny stortingsmelding.

Arena Nord, et prosjekt som blant annet Futurum har vært tungt inne i utformingen av, er nå trukket inn av regjeringen som ett av prosjektene som det skal satses på for å utvikle nordnorsk forsvarsindustri og utdanning.