Om Bjerkvik

Bjerkvik er et tettsted i Narvik kommune i Nordland. Stedet ligger innerst i Herjangen. Bjerkvik har 1 159 innbyggere per 1. januar 2018.

    

robinlund.com