Bjerkvik AKtiv

Bjerkvik Aktiv er en organisasjon som skaper aktivitet for barn, unge, gamle og familier i bygda Bjerkvik.