Bjerkvik Menighet

Bjerkvik menighet ønsker gi barn, unge og voksne en opplevelse av tilhørighet og verdi, slik at alle som kommer til kirka skal kjenne seg hjemme.