Ofoten slekt- og historielag

Ofoten slekts- og historielag arbeider for å spre kunnskap om slektshistorie og lokalhistorie. Lagets formål er blant annet å fremme interessen for slekts- og lokalhistorie for Ofoten samt søke å fremskaffe kilder til samling av slik historie.