Bjerkvik barne- og ungdomsskole

I Bjerkvik sentrum, nært, men likevel uberørt av E6 og E10, ligger Bjerkvik skole. Skolen er en fulldelt skole
1-10 med ca 163 elever.